שם הטופסמטרהלינק להורדה
טופס 1פיצוי מסוג Xפירוט דף תביעה 1.pdf
טופס 2פיצוי מסוג  Y
פירוט דף תביעה 2.pdf
טופס 3פיצוי מסוג  Z
sample.pdf