תעריף שרותים  בתשלום.

פעולות רבות הנדרשות בתיק ביטוח לטובת הלקוח אינן מתוגמלות ע"י חברות הביטוח והגופים המוסדיים. את כל הפעולות ניתן לבצע באמצעות מוקדי חברות הביטוח ובתי ההשקעות או באמצעות אתר האינטרנט שלהם. התשלום יגבה האמצעות כרטיס אשראי, המחאה או העברה בנקאית ויבוצע לאחר קבלת התשלום.

על כל מחיר הנקוב בטבלה יתווסף מע"מ כחוק

ביטח פנסיוני = ביטוח חיים, ביטוח בריאות, סיעוד גמל והשתלמות

תאור השרות או הפעולה 

דמי טיפול 

הערות 

קבלת פוליסות פרטי, תיק ביטוח חיים ובריאות לטיפול ובדיקתו

500 (585 כולל מע"מ)

תיק פרט בלבד ללא מסלקה

קבלת פוליסות פרטי ופנסיוני, תיק ביטוח חיים ובריאות לטיפול ובדיקתו

600 (702 כול מע"מ)

תיק פנסיוני ופרט

תכנון צרכים פנסיוני

1500 ₪ (1755 כולל מע"מ)


טיפול בתביעה בביטוח חיים / בריאות

בהתאם להיקף השעות, הצעת מחיר תמסר לאחר הערכה.


פעולות מול גופי מוסדיים הניתנות לביצוע  גם באופן ישיר במוקד או באתר האינטרנט

פדיון פוליסה / קופה לא פעילה

150 ₪ כולל מע"מ

פדיון רגיל / משיכה רגילה ללא מסמכי הנמקה מחוייבים

במקרה של חובת מסמכי הנמקה או אחרים המחיר יפורט בהתאם להיקף העבודה

ביטוח כללי

אישור העדר תביעות מעבר ליותר משנת ביטוח אחת בה לא חודש הביטוח

100 ש"ח כולל מע"מ


טיפול בתביעה בביטוח כללי כאשר הפוליסה לא נרכשה באמצעותנו

750 ₪ כולל מע"מ

ללא עלות המצאת מסמכים, דואר ושליחויות. אלו יגבו בנפרד כנגד ההוצאה